Centre d'interpretació de Cabrera

Malgrat que l'arxipèlag de Cabrera pertany a l'Ajuntament de Palma, la seva proximitat amb la Colònia de Sant Jordi va fer que fos aquest l'indret triat per acollir el centre d'interpretació, fet que es recollí en el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc nacional de Cabrera de 1995. El centre d'interpretació de Cabrera és una eina excel·lent de divulgació i d'educació: facilita la comprensió i la integració dels espais protegits en el seu entorn i ajuda a planificar-ne la visita. Però, a més, s'ha de tenir en compte que la insularitat de Cabrera restringeix, en ocasions, l'accés al parc, especialment durant l'hivern i els dies de mal temps, la qual cosa suposa que el centre Ses Salines pot arribar a ser l'única visita possible, tot i que sigui virtual, de Cabrera.

L'edifici s'inspirà en els talaiots mallorquins. © Arxiu Grup Serra.
L'edifici s'inspirà en els talaiots mallorquins. © Arxiu Grup Serra.

Inaugurat l'1 de juliol de 2008, l'edifici té tres nivells i s'inspira en els talaiots i les torres de vigilància que envolten l'illa de Mallorca. El soterrani és dedicat al medi marí i el talaiot, al medi terrestre.

© Arxiu Grup Serra.
© Arxiu Grup Serra.

La zona més espectacular és el medi marí, un ecosistema que integra el 85 % de la superfície del parc i que en representa la major part de la biodiversitat. La visita comença amb una immersió simulada. Després de passar per una cova marina i de submergir-nos al fons d'un port, a través d'una projecció en tres dimensions, ens endinsam a la foscor de la zona abissal, per tornar després a ascendir fins a una profunditat de 60 m. A partir d'aquí, la visita es fa a peu en un trajecte semblant al que contemplaríem si ens trobàssim en aquelles profunditats, perquè estam envoltats de la mateixa llum, les roques, els peixos, etc.

El medi marí és present al centre d'interpretació. © Arxiu Grup Serra.
El medi marí és present al centre d'interpretació. © Arxiu Grup Serra.

Del medi marí es passarà al terrestre. En aquest espai, un audiovisual combinat amb projeccions i pantalles de vídeo ens mostra com es desenvolupa la vida a les illes. Des de la part superior del talaiot podrem contemplar una panoràmica de la zona i del conjunt arquitectònic del centre. Tornam a davallar i un mural narra la història de la Mediterrània, la importància de les illes com a elements de comunicació i la història dels pobles que s'hi han desenvolupat. La visita s'acaba a l'auditori, amb capacitat per a gairebé 150 persones.

El centre d'interpretació inclou, a més, una botiga i una biblioteca, amb connexió a internet, cosa que permet consultar informació relacionada amb la conservació de l'entorn natural.

Exterior del centre d'interpretació de Cabrera. © Arxiu Grup Serra.
Exterior del centre d'interpretació de Cabrera. © Arxiu Grup Serra.
La zona més espectacular és el medi marí. © Arxiu Grup Serra.
La zona més espectacular és el medi marí. © Arxiu Grup Serra.