Normes de visita

Sol·licitant la informació necessària als guies. © Arxiu Grup Serra.
Sol·licitant la informació necessària als guies. © Arxiu Grup Serra.
 • Per navegar, fondejar o bussejar amb escafandre autònom a les aigües de Cabrera, cal sol·licitar una autorització prèvia a la direcció del parc, a les oficines de Palma.
 • Als límits del parc no són permeses les activitats següents:
  • La pesca esportiva en qualsevol de les seves modalitats, ni la pesca submarina.
  • L’esquí nàutic i l’ús de vehicles aquàtics que no disposin de l’autorització escaient.
  • El desembarcament a terra, excepte al moll principal del port de Cabrera.
  • L’acampada.
  • Apilar material combustible, preparar fogueres o encendre focs.
  • La recol·lecció, la destrucció o l'alteració d’elements d’interès arqueològic, històric o geològic, ni d’espècies animals o vegetals.
  • El desembarcament d’animals domèstics i la introducció d’animals o vegetals exòtics.
  • El vessament de qualsevol tipus de residu sòlid o líquid a la mar i l’abandonament en terra de fems o deixalles.
Vista de la badia de Cabrera. © Arxiu Grup Serra.
Vista de la badia de Cabrera. © Arxiu Grup Serra.
 • Respectau la natura i col·laborau en la conservació dels valors naturals i culturals del parc nacional de Cabrera.
 • Circulau exclusivament pels camins destinats a ús públic.
 • Evitau deixar fems al parc. Dipositau-lo als contenidors situats als ports de destinació una vegada conclosa la vostra visita de Cabrera.
 • Sigueu discrets i silenciosos, així mantindreu la qualitat ambiental de l’entorn i facilitareu el gaudi del parc als altres visitants.
 • Seguiu les indicacions del servei de vigilància del parc, tant per procurar la seguretat dels visitants com per facilitar la seva tasca.
 • Atenent les instruccions establertes per la direcció del parc, donau suport a la preservació d’aquest espai natural privilegiat.
El far de na Foradada. © Arxiu Grup Serra.
El far de na Foradada.
© Arxiu Grup Serra.
Sa Platgeta i el castell al fons. © Arxiu Grup Serra.
Sa Platgeta i el castell al fons.
© Arxiu Grup Serra.