La pesca

Tradicionalment, la pesca ha format part de la vida de Cabrera. No debades, ja en el segle V dC s'hi establí una factoria de salaons de peix. L'activitat pesquera es mantingué gairebé inalterada fins a la primera meitat del segle XX. L'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria diu que “les aigües litorals són molt riques en pesca i, per això, són visitades, sobretot, per falutxos de la costa sud veïna i de la badia de Palma.”

Jonquillo. ©  Pep Amengual/Arxiu parc nacional de Cabrera.
Jonquillo. © Pep Amengual/Arxiu parc nacional de Cabrera.

Avui dia, la pesca artesana continua tenint una gran importància a Cabrera i, precisament, un dels objectius de la gestió del Parc nacional Marítim i Terrestre és mantenir el valor comercial i cultural d'aquesta pesca de manera compatible amb la sostenibilitat dels recursos. Així, a partir del Reial Decret 94/2001 es determinaren les limitacions en els tipus d'arts que es poden usar a l'arxipèlag de Cabrera, l'esforç pesquer i les èpoques de vedes; s'hi prohibí qualsevol tipus de pesca esportiva i d'arrossegament i es limitaren les captures a les practicades per embarcacions de pesca artesana professional. Per altra banda, la legislació determinà el nombre màxim d'embarcacions que poden pescar setmanalment, i només ho poden fer els pescadors de les confraries dels ports de la Colònia de Sant Jordi, Santanyí, Portocolom i Palma.

Pescador treballant en aigües de Cabrera. © Arxiu Grup Serra.
Pescador treballant en aigües de Cabrera. © Arxiu Grup Serra.
Pescant a Cabrera. © Arxiu Grup Serra.
Pescant a Cabrera.
© Arxiu Grup Serra.

Segons el Pla Rector d'Ús i Gestió, les embarcacions només poden pescar a les zones anomenades “d'ús moderat” i queden excloses de qualsevol activitat pesquera les zones d'ús restringit i les d'ús especial.

Un dia de pesca a Cabrera. © Arxiu Grup Serra.
Un dia de pesca a Cabrera.
© Arxiu Grup Serra.
El port de Cabrera. © Arxiu Grup Serra.
El port de Cabrera.
© Arxiu Grup Serra.

Durant la tardor s'hi pesquen anfosos, déntols i pàgueres amb els palangres de fons, i els molls amb les betes. Durant l'hivern, el jonquillo és pescat amb xarxa de cèrcol i amb betes s'hi capturen els gerrets. Per primavera es pesquen sípies, escórpores, cap-rojos i escorballs, i els pescadors comencen a fer servir els tremalls, la utilització dels quals és permesa fins al setembre. Durant l'estiu, que és quan es reuneixen més pescadors a les aigües de l'arxipèlag, les morunes (amb les quals es captura la sirviola) se sumen a tremalls i palangres com a arts de pesca permeses.

Font: Diego Álvarez, La pesca a Cabrera, 2009
Font: Diego Álvarez, La pesca a Cabrera, 2009