Madrid cedeix la gestió del
Parc nacional de Cabrera

La Conselleria de Medi Ambient i el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí han arribat a un acord per a la transferència de la gestió del Parc nacional de Cabrera. Ambdues administracions han concretat que la transferència quedi fixada en 4,8 milions d’euros, quantitat que podrà ser revisada anualment.

Competències. © Arxiu Grup Serra.
© Arxiu Grup Serra.

La consecució d'aquest acord històric és valorada de manera molt positiva per la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear, que gestiona el conseller Miquel Àngel Grimalt.

De manera aproximada, els 4,8 milions d’euros esmentats es distribuiran en 3,6 milions per a la gestió del Parc Natural i 1,2 milions per a la gestió del Centre d’Interpretació, situat a la Colònia de Sant Jordi (municipi de ses Salines).

Competències. © Arxiu Grup Serra.
© Arxiu Grup Serra.

D’aquesta manera, ja s’ha fet la passa definitiva per assolir l’objectiu que la gestió d’un espai natural protegit tan valuós i emblemàtic com Cabrera passi a mans autonòmiques durant la present legislatura després d’anys de negociacions. Així, el 20è aniversari de Cabrera com a Parc nacional, celebrat l’abril de 2011, es commemorarà sota gestió autonòmica. Aquesta fita és molt important perquè, després de molts d'anys de negociacions, l'emblemàtica illa de Cabrera serà de tots els ciutadans de les Illes Balears amb una gestió directa per part de la Conselleria de Medi Ambient de Miquel Àngel Grimalt. El Parc nacional de Cabrera fou declarat per aprovació de llei de les Corts Generals l’abril de 1991, després de diferents campanyes proteccionistes dels mallorquins.

Exterior del centre d'interpretació de Cabrera. © Arxiu Grup Serra.
Exterior del centre d'interpretació de Cabrera. © Arxiu Grup Serra.
Aquari del centre d'interpretació de Cabrera. © Arxiu Grup Serra.
Aquari del centre d'interpretació de Cabrera. © Arxiu Grup Serra.

La transferència de les competències sobre el Parc nacional de Cabrera suposa, per a la Conselleria de Medi Ambient i per al conjunt del Govern de les Illes Balears, el repte de garantir la gestió sostenible i la conservació dels valors naturals de l’arxipèlag, a més de compatibilitzar-les amb un ús i un gaudi públics ordenats i regulats. S'ha de destacar la gran promoció turística i en matèria d'educació mediambiental que suposarà la gestió del Centre d'Interpretació de Cabrera. En definitiva, la Conselleria de Medi Ambient treballarà en l’harmonització entre la protecció i l’ús públic de Cabrera, de manera que aquest darrer no afecti els objectius de preservació de l’arxipèlag.